Zajęcia Dodatkowe

Przedszkole oferuje dodatkowe zajęcia: religia, język angielski i rytmikę.
Religia
Dzieci dowiadują się o prawdach wiary, uczą się modlitwy, szacunku do Pana Boga i drugiego człowieka. Siostry stosują ciekawe metody pracy (nauka poprzez zabawę, śpiew, zajęcia plastyczne) zachęcają dzieci do modlitwy.
Język angielski
Dzieci poprzez zabawę i śpiew poznają tajniki języka angielskiego. Są to zajęcia nieobowiązkowe, dla chętnych dzieci, prowadzone w formie zabawowej przez pana Mariusza Ilko. Bierze w niej udział cała grupa z podziałem na grupy wiekowe. W naszym przedszkolu są dwie grupy: początkująca i zaawansowana (dla dzieci, które już pobierały lekcje języka angielskiego). Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut. Dla dzieci początkujących zajęcia trwają 15 minut jeden raz w tygodniu.
Rytmika
Rytmika jest czasem mile spędzanym i bardzo oczekiwanych przez małe pociechy, gdyż ruch jest podstawą rozwoju. Na zajęciach muzyczno – rytmicznych dzieci uczą się piosenek i poznają różne rodzaje muzyki. Uczestniczą w zabawach rozwijających poczucie rytmu, wrażliwość słuchową, ekspresję ruchową, poznają układy taneczne. Dla chętnych zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 minut dla wszystkich grup wiekowych.