Rada Rodziców

Prezydium rady w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: P. Sadło Agata

Skarbnik: P. Aleksandrov Urszula

Członek: P. Bober Tomasz

Członek: P. Dżoń Renata

Członek: P. Szerszeń Marek

Członek: P. Krupska Katarzyna

 Członek: P. Łobaza Agnieszka 

Członek: P.Aneta Socha 

Członek: P. Szymaszek Anna