Rada Rodziców

Prezydium rady w roku szkolnym 2016/2017

 

Przewodnicząca: P. Aleksandrov Urszula

Zastępca przewodniczącego: P. Szerszeń Wiktoria

Skarbnik: P. Nycz Agnieszka

Członek: P. Długosz Gabriela

Członek: P. Łobaza Agnieszka

Członek: P. Szerszeń Agata

Członek: P. Sadło Agata