Plan Dnia

         ROZKŁAD DNIA     

 Czas przed realizacją podstawy programowej

6:30 -7:30( dzieci przebywają w grupie łączonej 4 l. )

 • schodzenie się dzieci,
 • integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy    w kącikach zainteresowań,
 • udział w grach dydaktycznych,

 Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej

7:30 – 7:45 ( dzieci przebywają w grupie łączonej 4 l. )

 • prowadzenie pracy indywidualnej,

7:45 – 8:15( dzieci przebywają w grupie łączonej 4 l. )

 • zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela,

8:15 – 8:30

 • czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujace do śniadania,
 • modlitwa poranna,

8:30 – 9:00

 • śniadanie, czynności samoobsługowo- higieniczne

9:00 – 10:00    

 •  zajęcia dydaktyczne

10:00-10:15

 •  czynności samoobsługowe, przygotowanie do wyjścia na powietrze,

10:15 -11:15

 • pobyt na powietrzu, realizacja różnych form aktywności ruchowej,obserwacji przyrodniczej,

11:15 – 11:30

 • czynności samoobsługowo-higieniczne,

11:30 – 12:00

 • obiad, czynności samoobsługowo-higieniczne,

12:00 – 12:30

 • zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela,

Czas pracy po realizacji podstawy programowej

12:30 – 14:00

 • kontynuowanie zabaw dowolnych,
 • zabawy relaksacyjne, wypoczynek,
 • udział dzieci w zajęciach dodatkowych,
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym,
 • czynności samoobsługowo-higieniczne przed podwieczorkiem,

14:00 – 14:30

 • podwieczorek,  czynności samoobsługowo-higieniczne,

14:30 – 17:00( dzieci przebywają w grupie łączonej 4 l. )

 • zabawy dowolne , zabawy dydaktyczne,
 • pobyt na świeżym powietrzu,
 • prace porządkowe, udział w zajęciach dodatkowych,
 • rozchodzenie się dzieci

UWAGA!!! Ramowy rozkład dnia, jak sama nazwa wskazuje, jest tylko ramą dnia i może ulec mianie ze względu na: różne warunki pogodowe, wizyty gości w przedszkolu, uroczystości, spotkania, krótszy lub przedłużający się czas realizacji  tematu.