Plan Dnia

6.30 – 7:30 Przychodzenie dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, porządkowe
i organizacyjne. Zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi, dyskutowanie. Konsultacje indywidualne z rodzicami.

7:30 – 8.00 Wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe, itp., ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

8.00 – 8.20 Zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne. Zabawy integracyjne w grupie. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka. Pogadanka religijna dotycząca aktualnego święta roku liturgicznego, nauka i wspólne śpiewanie piosenek. Modlitwa poranna.

8.20 – 8.30 Przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności porządkowo – gospodarcze. Doskonalenie czynności samoobsługowych, pełnienie dyżurów.

8.30 – 9.00 Śniadanie, wpajanie zasad dobrego wychowania, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych oraz zdrowo – żywieniowych.

9.00 – 10.30 Zajęcia wychowawczo – edukacyjne z całą grupą organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju według wybranego programu wychowania przedszkolnego. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli.

10.30 – 11.45 Przebywanie w ogrodzie przedszkolnym; wycieczki, spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze. Tworzenie okazji do eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno – technicznych. Wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą. Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.45 – 12.00 Czynności samoobsługowo – gospodarcze. Przygotowanie do obiadu.

12.00 – 12.30 Obiad.

12.30 – 14.00 Leżakowanie dla młodszych dzieci.

12.30 – 13.00 Odpoczynek poobiedni dla dzieci starszych. Relaksacja i wizualizacja. Zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali (słuchnaie bajek, muzyki) lub w ogrodzie. Czytanie Biblii. Indywidualne prace z dziećmi.

13.00 – 14.00 Zabawy integrujące grupę, organizowanie zajęć dodatkowych, praca kompensacyjno – wyrównawcza, indywidualna i zespołowa, prace porządkowe, tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci. Pobyt na świeżym powietrzu. Zajęcia dodatkowe i twórcze. Realizacja programów innowacyjnych opracowanych przez nauczycieli. Zabawy z inicjatywy dzieci.

14.00 – 14.15 Czynności samoobsługowe, porządkowo – gospodarcze, higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.15 – 14.30 Podwieczorek.

14.30 – 16.30 Zabawy zorganizowane lub dowolne w sali lub w ogrodzie. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.