Historia Przedszkola

Historia ochronki im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Domaradzu

„Dziś wesoła nowina, Przedszkole się zaczyna” (cyt. Kronika)

Przedszkole powstało dzięki staraniom proboszcza parafii Domaradz – księdza prałata Antoniego Kołodzieja, który miał szeroko otwarte serce dla ludzi potrzebujących pomocy. Patrząc na dzieci, zwłaszcza te ubogie, zrodziła się u niego myśl o zorganizowaniu przedszkola. I tak przy współpracy władz Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP,       ks. prałat Antoni Kołodziej wyremontował stary dom Sióstr, przystosowując go do potrzeb dzieci.

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność we wrześniu 1995 roku. 1 września po raz pierwszy mury przedszkola (ochronki) wypełnił gwar dziecięcy. Liczba dzieci wynosiła 32, a siostra Marzena Wątroba witała je z wielką radością. Personelem przecierającym nowe drogi i poświęcającym się dla dzieci były osoby: siostra Marzena Wątroba, pani Krystyna Jantosz i pani Bronisława Fic. Uroczystość poświęcenia ochronki odbyła się 3 maja 1996 roku.

Kadra w poszczególnych latach szkolnych:

1995/1996: s. Marzena Wątroba, p. Krystyna Jantosz, p. Bronisława Fic

1996/1997: s. Marzena Wątroba, s. Maria Lech, p. Krystyna Jantosz

1997/1998: s. Marzena Wątroba, p. Lucyna Łobodzińska, s. Maria Lech

1998/1999: s. Marzena Wątroba, p. Krystyna Jantosz, s. Maria Lech

1999/2000: s. Bożena Bieda, s. Maria Lech, p. Teresa Śniegowska

2000/2001: s. Bożena Bieda, s. Emilia Rataj, s. Maria Lech

2001/2002: s. Krystyna Ślęzak

2002/2003:s. Krystyna Ślęzak

2003/2004:s. Krystyna Ślęzak

2004/2005: s. Krystyna Ślęzak

2005/2006: s. Krystyna Ślęzak

2006/2007: s. Halina Ożóg, s. Maria Gida, p. Agata Wojnar, p. Joanna Barańska

2007/2008: s. Małgorzata Pelczar, p. Beata Pelczar, p. Agata Wojnar, p. Sabina Suchorabska, kucharki: s. Maria Gida, p. Sylwia Frańczak

2008/2009: s. Małgorzata Pelczar, p. Joanna Ząbek, p. Agata Wojnar, p. Sabina Suchorabska, kucharki: s. Maria Gida, p. Sylwia Frańczak

2009/2010: s. Małgorzata Pelczar, p. Joanna Ząbek, p. Sylwia Frańczak, p. Iwona Szewczyk, kucharki: s. Maria Gida, p. Agnieszka Bogusz

2010/2011: : s. Małgorzata Pelczar, p. Joanna Ząbek, p. Sylwia Frańczak, p. Iwona Szewczyk, kucharki: s. Maria Gida, p. Agnieszka Bogusz

2011/2012: s. Barbara Łakota, p. Joanna Bryś, p. Sylwia Jantosz

2012/2013: s. Barbara Łakota, p. Joanna Bryś, p. Agnieszka Jurek, p. Sylwia Jantosz

2013/2014: s. Barbara Łakota, s. Teresa Bogusz, s. Halina Świerk, p. Justyna Sowa, p. Sylwia Jantosz

2014/2015: s. Barbara Łakota, s. Ewa Kołodziej, s. Teresa Bogusz, p. Joanna Bryś, p. Justyna Sowa, kuchnia: p. Sylwia Jantosz, p. Agnieszka Bogusz

Wszystkim osobom wyżej wymienionym (i tym niewymienionym) Bóg zapłć za trud i poświęcenie się w pracy z dziećmi z ochronki.