Pasowanie

Kuchareczki…
Listopad 21, 2019
Wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
Listopad 21, 2019

Wyjątkowa uroczystość odbyła się w naszym przedszkolu a mianowicie uroczyste „Pasowanie na Przedszkolaka”. Jest to niezwykle ważna chwila  w życiu każdego dziecka, wiąże się przede wszystkim z przyjęciem do grona przedszkolaków nowo przybyłych dzieci, nawiązaniem bliższych relacji między dziećmi, rodzicami i personelem przedszkola. Dzieci w odświętnych strojach pięknie zaprezentowały program artystyczny wszystkim zaproszonym gościom, min. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, tańczyły. Maluchy były pogodne, radosne a co najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi przedszkolakami. Siostra dyrektor za pomocą magicznego ołówka dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Galeria