OGŁOSZENIE!!!

DZIEŃ DZIECKA W PRZEDSZKOLU
Czerwiec 1, 2020
Dyplomy dla starszaków – Zdalna edukacja
Czerwiec 5, 2020

Dyrekcja Przedszkola bł. Edmunda Bojanowskiego  w Domaradzu informuje Rodziców, że od 29 czerwca 2020 roku do 24 lipca 2020 roku zostanie zorganizowany dyżur wakacyjny. Dyżur wakacyjny  organizowany jest  dla dzieci obojga rodziców pracujących ww. okresie.

W dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne Rozporządzenia  MEN, MZ oraz GIS, z którymi należy się zapoznać .

Zapisu dziecka można dokonać u dyrektora przedszkola do dnia 7 czerwca 2020 roku na adres mail: sisterjola@interia.pl  lub telefonicznie: 13 43 470 89

Na  bieżąco prosimy śledzić stronę internetową przedszkola: ochronkadomaradz.pl