INFORMACJA

Rozstrzygnięcie konkursu
styczeń 31, 2021
Widowisko jasełkowe
styczeń 31, 2021

Dyrekcja Przedszkola bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej w Domaradzu informuje, że od 1 lutego 2021 roku rozpoczynamy zapisy dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022 do grup wiekowych: 6l. ,5l. ,4l. oraz 3l. w wyjątkowych sytuacjach 2,5 l.

Rodzice (opiekunowie) dzieci, którzy chcą , aby ich pociechy chodziły do naszego przedszkola zobowiązani są w terminie do 20 lutego 2021 roku dostarczyć do przedszkola wypełnioną kartę zgłoszeniową.

Przypominamy , że zapisy dzieci na nowy rok szkolny obowiązują również rodziców ( opiekunów ), których dzieci uczęszczają już do naszego przedszkola Kartę należy pobrać w kancelarii przedszkolnej i złożyć w określonym terminie.

Karta zapisu dziecka do przedszkola wypełniona przez rodzica musi być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.