INFORMACJA

Żegnamy Małego Jezuska
luty 6, 2020
Tydzień bajek.
luty 7, 2020

Od  4 lutego 2020 roku rozpoczyna się nabór dzieci do naszego przedszkola na kolejny rok szkolny 2020/2021. Wszyscy rodzice (opiekunowie) dzieci, którzy chcą, aby ich pociechy chodziły do naszego przedszkola proszeni są o odbiór i złożenie w kancelarii przedszkolnej karty zgłoszenia dziecka do przedszkola w wyznaczonym terminie. Przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat. W uwzględnionych przypadkach od 2,5 lat. 

         Przypominamy również, że zapisy dzieci na nowy rok szkolny obowiązują również rodziców  ( opiekunów ), których dzieci uczęszczają już do przedszkola.

od 04 do 29 lutego 2020r. Wydawanie  kart zgłoszenia dzieci do  przedszkola.

Wywieszenie w przedszkolu informacji dla Rodziców

( Prawnych Opiekunów) o naborze do przedszkola,

 
od 02 marca  

do 06 marca 2020 r.

Przyjmowanie wypełnionych kart zgłoszenia dzieci do  przedszkola.  
do dnia 31 marca 2020 r.  

Rodzice ( Prawni Opiekunowie) dziecka przyjętego do przedszkola  są zobowiązani do potwierdzenia pisemnego w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Nie podpisanie potwierdzenia zapisu  skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.