Uroczysta Msza św. w naszym przedszkolu.

Uroczysta Msza św. o BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO w nowym roku przedszkolnym.
Wrzesień 5, 2019
Konkurs
Wrzesień 11, 2019

4 września nasze kochane przedszkolaki uczestniczyły we Mszy Św. na rozpoczęcie roku przedszkolnego. Dzieci wraz z  nauczycielami dziękowały Panu Bogu za wakacyjny wypoczynek prosząc równocześnie o obfite błogosławieństwo Boże na czas wspólnej nauki i zabawy w nadchodzących miesiącach.  Patron przedszkola – Bł. Edmund Bojanowski i w tym roku będzie towarzyszył w procesie harmonijnego rozwoju dzieci, oraz będzie szczególnym wzorem dobrego wychowania w duchu wiary katolickiej. Wychowanie to wzywa do miłości i budowania życia rodzinnego na wartościach, które Chrystus pokazuje w Ewangelii. Zapraszamy do galerii.